FAQ

Univerzitní knihkupectví
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: univerzitnitečkaknihkupectvizavináčosutečkacz

  
cz   en


AKTUALITY

Charakteristika Univerzitního knihkupectví

Univerzitní knihkupectví Ostravské univerzity v Ostravě zajišťuje prodej titulů vydaných Ostravskou univerzitou v Ostravě. Mimo to však nabízí i produkci jiných vysokých škol a nakladatelů vydávajících odbornou literaturu.

Slouží jak studentům, tak i široké veřejnosti. Prodejna je volně přístupná, nachází se v přízemních prostorách budovy děkanátu Pedagogické fakulty (budova G).

Univerzitní knihkupectví spolupracuje s několika knihkupectvími, ve kterých lze produkci OU zakoupit. Jedná se o tyto prodejny:

 • Knihkupectví Academia, Praha (Václavské náměstí)
 • Knihkupectví Academia, Brno
 • Kulturně-literární centrum Academia, Ostrava
 • Knihkupectví Smílková, Brno (Masarykova univerzita)
 • Knihkupectví Karolinum, Praha (Univerzita Karlova)
 • Prodejna odborné literatury Univerzity Palackého, Olomouc
 • Knihkupectví PAPYRUS, Pardubice
 • INFORM LIB, Žilina - distribuční společnost pro SR

V univerzitním knihkupectví OU můžete taktéž zakoupit tituly těchto nakladatelství:

 • Grada
 • Portál
 • SLON
 • H+H
 • Paido
 • CERM
 • ISV
 • Academia
 • Karlova univerzita
 • Univerzita Palackého
 • AMU+DAMU+FAMU+HAMU
 • a dalších.

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt