E-shop Univerzitního knihkupectví

Úvodní stránka e-shopu   |   Publikace vydané na OU   |   Ostatní vydavatelé   |   Propagační předměty

Vyhledávání
Architektura a umění | Atlasy a průvodce | Audioknihy, CD | Beletrie, cestopisy, biografie | Cizí jazyky a cizojazyčná literatura | Časopisy a sborníky | Český jazyk a literatura | Dětská literatura | Dětská populárně-naučná literatura | Ekonomie, management, právo | Filozofie, náboženství, politologie | Historie a fakta | Hry a volný čas | Hudební a dramatická výchova | Jazykověda a literární věda | Lékařská literatura a ošetřovatelství | Matematika a přírodní vědy | Ostatní | Pedagogika | Populárně-naučná literatura | Předškolní pedagogika | Psychologie | Rozvoj osobnosti, rodina, výchova a vztahy | Sociologie a sociální práce | Speciální pedagogika | Sport, zdraví a výživa | Věda a technická literatura |

Počet položek v košíku: 0
Zobrazit košík   Objednat

Detail

Historická geografie. Tradice a modernita

Zboží je SKLADEM připraveno k odeslání.
Poštovné u nás již od 42,-Kč


Název:Historická geografie. Tradice a modernita
Autor:Semotanová-Chromý-Kučera
Nakladatel:Historický ústav AV ČR
Rok vydání:2018
Vydání:1
Počet stran:256
Formát:160x235
Vazba:vázaná
Prodejní cena:370,- Kč
Daň:10%
ISBN:978-80-7286-325-9
EAN:9788072863259
Anotace:Publikace prezentuje výsledky sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie v oblasti teoretické a metodologické, založené na programu dlouhodobé intenzivní spolupráce mezi geografy a historiky. Přestože obsah historické geografie je (podobně jako v minulosti) možné chápat různě, dnešní historická geografie je samostatnou mezioborovou disciplínou na pomezí historiografie a geografie. Disciplínou, která v rámci řešení vědeckých problémů základního i aplikovaného výzkumu a jeho prohlubující se interdisciplinarity přihlíží i k poznatkům dalších humanitních, společenských, přírodovědných i technických oborů a k podnětům, souvisejícím s dynamicky se měnícími možnostmi a přístupy bádání napříč vědními obory. Publikace se zabývá nejnovějšími teoretickými a metodologickými otázkami a problémy historické geografie, představuje kořeny historickogeografického myšlení a jeho vývoj v Česku v mezinárodním kontextu. V případě historické geografie lze na pozadí vývoje teoreticko-metodologických přístupů v sociální geografii ve světě formulovat tři koncepce současného historickogeografického výzkumu v Česku: (i) tradiční, převážně idiografickou, (ii) pozitivistickou a nomoteticky orientovanou, (iii) post-pozitivistickou (až post-moderní) a neoidiografickou. Obor rovněž představuje a analyzuje snahu o poznání, dokumentaci a interpretaci historických krajin, jejich hodnot a významů, o vysvětlení příčin, zákonitostí i mimořádných aspektů jejich proměn. Odborné studium historických krajin v určitém období nebo historických krajin ve smyslu jejich vývoje ve zvoleném prostoru předpokládá důkladný základní výzkum s uplatněním mezioborových přístupů i zdrojů informací. Lze přitom nalézt rozdílná vidění daného tématu, více geografická, více historická, více environmentální, více estetická aj., která se však vzájemně nevylučují; interpretaci historických krajin činí více holistickou, inspirativnější a pestřejší. Historické krajiny jsou jedinečným přírodním a kulturním dědictvím. Tvoří kořeny krajin současných, i jen v rámci Evropy velmi rozmanitých, a jejich diverzita je výsledkem přírodních a antropogenních vlivů, minulých i probíhajících. Hlubší poznání historických krajin přispívá k odhalení mnoha příčin a následků dějinného vývoje společnosti.
Typ:kniha
Záznam vložen:21. 03. 2019
Poslední aktualizace:28. 11. 2020
Fotografie: Historická geografie. Tradice a modernita