E-shop Univerzitního knihkupectví

Úvodní stránka e-shopu   |   Publikace vydané na OU   |   Ostatní vydavatelé   |   Univerzitní předměty

Vyhledávání
Architektura a umění | Atlasy a průvodce | Audioknihy, CD | Beletrie, cestopisy, biografie | Cizí jazyky a cizojazyčná literatura | Časopisy a sborníky | Český jazyk a literatura | Dětská literatura | Dětská populárně-naučná literatura | Ekonomie, management, právo | Filozofie, náboženství, politologie | Historie a fakta | Hry a volný čas | Hudební a dramatická výchova | Jazykověda a literární věda | Lékařská literatura a ošetřovatelství | Matematika a přírodní vědy | PC literatura, média a komunikace | Pedagogika | Populárně-naučná literatura | Předškolní pedagogika | Psychologie | Regionální literatura | Rozvoj osobnosti, rodina, výchova a vztahy | Sociologie a sociální práce | Speciální pedagogika | Sport, zdraví a výživa | Tvořivost, hobby, řemesla | Věda a technická literatura |

Počet položek v košíku: 0
Zobrazit košík   Objednat

Detail

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí

Zboží je SKLADEM připraveno k odeslání.
Poštovné u nás již od 42,-Kč


Název:Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Autor:Pumpr Pavel
Rok vydání:2020
Vydání:1
Počet stran:399
Formát:152x230
Vazba:vázaná
Prodejní cena:390,- Kč
Daň:10%
ISBN:978-80-87709-27-6
EAN:9788076490031
Anotace:Kniha představuje nižší duchovenstvo jako svébytnou sociální skupinu, která navzdory své relativně nízké početnosti plnila v životě raněnovověké společnosti významnou úlohu. Konkrétně se zaměřuje na kariéry, sociální a majetkové poměry kněží působících v období od čtyřicátých do osmdesátých let 18. století na území olomoucké diecéze. Prostřednictvím kvantitativní i kvalitativní analýzy velkého množství údajů čerpaných především z katalogů kléru, pozůstalostních spisů a pestré škály dalších pramenů autor zkoumá, do jaké míry se u moravského kléru ve studovaném období projevovaly rysy stavu a do jaké míry vykazoval znaky profese, jaký byl průběh profesní dráhy příslušníků nižšího kléru s ohledem jak na obecně platné skutečnosti, tak i na individuální rysy životních osudů konkrétních jednotlivců, zda mohl vstup do řad nižšího kléru sloužit jako prostředek sociálního vzestupu, jakého ekonomického a sociálního postavení sledovaní kněží dosáhli v průběhu svého profesního života, tedy jaká byla konkrétní výše i skladba kněžského majetku (kněžských pozůstalostí) či do jaké míry se v hmotné kultuře kněžských domácností projevovaly prvky stavovsky (profesně) specifické, nebo naopak obecnější rysy každodenního života dobové (městské či venkovské) společnosti. Celkově monografie poskytuje ucelený pohled na profesní život a sociálně-ekonomické poměry kléru v 18. století, a zaplňuje tak citelnou mezeru v poznání dějin společnosti českých zemí v raném novověku.
Typ:kniha
Záznam vložen:05. 10. 2020
Poslední aktualizace:17. 10. 2021
Fotografie: Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí