E-shop Univerzitního knihkupectví

Úvodní stránka e-shopu   |   Publikace vydané na OU   |   Ostatní vydavatelé   |   Univerzitní předměty

Vyhledávání
Architektura a umění | Atlasy a průvodce | Audioknihy, CD | Beletrie, cestopisy, biografie | Cizí jazyky a cizojazyčná literatura | Časopisy a sborníky | Český jazyk a literatura | Dětská literatura | Dětská populárně-naučná literatura | Ekonomie, management, právo | Filozofie, náboženství, politologie | Historie a fakta | Hry a volný čas | Hudební a dramatická výchova | Jazykověda a literární věda | Lékařská literatura a ošetřovatelství | Matematika a přírodní vědy | PC literatura, média a komunikace | Pedagogika | Populárně-naučná literatura | Předškolní pedagogika | Psychologie | Regionální literatura | Rozvoj osobnosti, rodina, výchova a vztahy | Sociologie a sociální práce | Speciální pedagogika | Sport, zdraví a výživa | Tvořivost, hobby, řemesla | Věda a technická literatura |

Počet položek v košíku: 0
Zobrazit košík   Objednat

Detail

Slavica Iuvenum XXII

Zboží je SKLADEM připraveno k odeslání.
Poštovné u nás již od 42,-Kč


Název:Slavica Iuvenum XXII
Podtitul:Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica iuvenum 2021
Autor:Mizerová Simona, Plesník Lukáš /red./
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2021
Vydání:1
Počet stran:348
Formát:A5
Vazba:brožovaná
Prodejní cena:259,- Kč
Daň:10%
ISBN:978-80-7599-244-4
EAN:9788075992444
Anotace:Sborník SLAVICA IUVENUM XXII je publikačním výstupem z mezinárodní vědecké konference Slavica iuvenum 2021. Publikace prezentuje 34 vědeckých prací mladých slavistů, kteří zde publikují dílčí výstupy svého lingvistického, literárněvědného a translatologického bádání. Příspěvky z oblasti lingvistiky jsou zastoupeny 16 odbornými články, které se mj. dotýkají problematiky etymologie, odborné terminologie či vybraných témat morfologicko-lexikální roviny jazyka. Oblast literární vědy je představena 14 odbornými texty, z nichž některé zkoumají konkrétní literární díla vybraných autorů, jiné se zaměřují na literárněvědnou analýzu obecnějšího charakteru. Translatologická část sborníku je zastoupena 4 odbornými pracemi, které analyzují problematiku překladu na základě vybraných děl nejen umělecké literatury, ale i textů virtuálního prostoru.

The collection SLAVICA IUVENUM XXII is a publication output from the international scientific conference Slavica iuvenum 2021. The publication presents 34 scientific works of young Slavists who publish partial outputs of their linguistic, literary and translation studies. Contributions from the field of linguistics are represented by 16 professional articles, which, among other things, touch on the issue of etymology, professional terminology and selected topics of the morphological-lexical level of language. The field of literary science is presented by 14 professional texts, some of which examine specific literary works of selected authors, others focus on literary analysis of a more general nature. The translational part of the collection is represented by 4 professional works, which analyze the issue of translation on the basis of selected works not only of art literature, but also of texts of virtual space.
Typ:sborník
Záznam vložen:08. 09. 2021
Poslední aktualizace:24. 10. 2021
Fotografie: Slavica Iuvenum XXII