E-shop Univerzitního knihkupectví

Úvodní stránka e-shopu   |   Publikace vydané na OU   |   Ostatní vydavatelé   |   Univerzitní předměty

Vyhledávání
Architektura a umění | Atlasy a průvodce | Audioknihy, CD | Beletrie, cestopisy, biografie | Cizí jazyky a cizojazyčná literatura | Časopisy a sborníky | Český jazyk a literatura | Dětská literatura | Dětská populárně-naučná literatura | Ekonomie, management, právo | Filozofie, náboženství, politologie | Historie a fakta | Hry a volný čas | Hudební a dramatická výchova | Jazykověda a literární věda | Lékařská literatura a ošetřovatelství | Matematika a přírodní vědy | PC literatura, média a komunikace | Pedagogika | Populárně-naučná literatura | Předškolní pedagogika | Psychologie | Regionální literatura | Rozvoj osobnosti, rodina, výchova a vztahy | Sociologie a sociální práce | Speciální pedagogika | Sport, zdraví a výživa | Tvořivost, hobby, řemesla | Věda a technická literatura |

Počet položek v košíku: 0
Zobrazit košík   Objednat

Detail

Studia Romanistica vol. 21, 1/2021

Zboží je SKLADEM připraveno k odeslání.
Poštovné u nás již od 42,-Kč


Název:Studia Romanistica vol. 21, 1/2021
Autor:Holeš Jan /red./
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2021
Vydání:1
Počet stran:72
Formát:17 x 23,5
Vazba:brožovaná
Prodejní cena:100,- Kč
Daň:10%
EAN:18036406
ISSN:1803-6406
Anotace:Studia Romanistica jsou vědecký recenzovaný časopis, který vydává dvakrát ročně Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Otiskuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné studie lingvistické, literární a translatologické z oblasti románských jazyků a literatur, a to zejména z francouzského, španělského a italského jazykového prostoru. Obsahuje recenze odborných publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru z uvedených oborů. Příspěvky jsou tištěny ve francouzštině, španělštině, italštině a češtině, se dvěma jinojazyčnými abstrakty, v jazyce, ve kterém je studie napsána, a v angličtině. Studia Romanistica reprezentují hlavní směry, zaměření a výsledky vědeckého bádání pracovníků Katedry romanistiky FF OU a jejich kolegů z českých i zahraničních univerzit v oblasti lingvistické, literárněvědné a translatologické. Časopis navazuje na stejnojmenný recenzovaný sborník připravovaný katedrou od roku 1995. Studia Romanistica byla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum a vývoj.

Studia Romanistica is a peer-reviewed scholarly journal published twice a year by the Faculty of Arts, University of Ostrava. It publishes original, not yet published scholarly and specialized linguistic, literary and translatological studies from the field of Romance languages and literatures, related in particular to French, Spanish and Italian Studies. It contains reviews of specialized publications and announcements of conferences and important academic events in the above-mentioned fields. The contributions are written in French, Spanish, Italian and Czech, complemented with two foreign-language abstracts, one in the language of the given study and the other in English. Studia Romanistica presents research results of the Department of Romance Studies FA UO and their colleagues from Czech and foreign universities in the field of linguistics, literary history, and translatology. The journal builds on the tradition of the preceding peer-reviewed collection of studies of the same title, which started to be published by the Department in 1995. Studia Romanistica is an officially registered periodical, approved by the Research and Development Council.

Studia Romanistica es una revista científica reseñada y editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ostrava, dedicada a la publicación de estudios de Lingüística, Literatura y Translatología de los países de lenguas románicas. Los trabajos pueden presentarse en castellano, francés, italiano o checo. La revista tiene un carácter internacional. Los trabajos publicados representan los resultados de la investigación realizada tanto en el Departamento de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras de Ostrava como en otros centros de las universidades de la República Checa, pero también se publican trabajos de investigadores de otros países. Cada contribución va acompañada de dos resúmenes en lenguas extranjeras, uno en la lengua del artículo y el otro en inglés. La revista incluye en sus páginas reseñas de publicaciones, informes sobre congresos, coloquios, simposios y otros eventos relacionados con la filología románica. Studia Romanistica enlaza con la publicación del mismo nombre, publicada desde el año 1995, si bien en su edición actual está incluida en la Lista de las revistas reseñadas sin factor impacto publicadas en la República Checa, autorizada por el Consejo de Investigación y Desarrollo, órgano asesor de expertos en el terreno de la investigación y el desarrollo.
Anualmente aparecen dos números.

Studia Romanistica est une revue scientifique publiée, à raison de deux numéros par an, par l’Université d’Ostrava (République tchèque). La revue se consacre aux études dans le domaine de la linguistique, de la littérature et de la traductologie des langues romanes dont notamment le français, l’espagnol et l’italien ; elle publie également des comptes rendus d’ouvrages scientifiques et d’événements liés aux champs qu’elle interroge. Les études paraissent en français, en espagnol, en italien et en tchèque et sont munies de deux notices, dans la langue de l’étude concernée et en anglais. Studia Romanistica, découlant d’une revue d’études romanes fondée à l’Université d’Ostrava en 1995, rassemble les résultats des recherches des spécialistes exerçant à cet établissement ainsi que des travaux de leurs homologues des autres universités en République tchèque. La revue Studia Romanistica figure dans la Liste des revues sans facteur d’impact, publiés en République tchèque, approuvées par le Conseil pour la recherche et le développement, organe consultatif d’experts du Gouvernement dans le domaine de la recherche et du développement.Typ:časopis
Záznam vložen:08. 09. 2021
Poslední aktualizace:24. 10. 2021
Fotografie: Studia Romanistica vol. 21, 1/2021