OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihkupectví > E-shop Univerzitního knihkupectví

E-shop Univerzitního knihkupectví

Úvodní stránka e-shopu   |   Publikace vydané na OU   |   Ostatní vydavatelé   |   Propagační předměty

Vyhledávání
Atlasy a průvodce | Cizí jazyky a cizojazyčná literatura | Časopisy a sborníky | Český jazyk a literatura | Dětská literatura | Ekonomie, management, právo a počítačová literatura | Filozofie, náboženství, politologie | Historie | Hry a volný čas | Hudební a dramatická výchova | Jazykověda a literární věda | Lékařská literatura a ošetřovatelství | Matematika a přírodní vědy | Ostatní | Pedagogika | Předškolní pedagogika | Psychologie | Sociologie a sociální práce | Speciální pedagogika | Sport, zdraví a výživa | Umění, architektura, tvořivost |

Počet položek v košíku: 0
Zobrazit košík   Objednat

Detail

Základy audiologie a objektivní audiometrie

Název:Základy audiologie a objektivní audiometrie
Autor:Mrázková, Mrázek, Lindovská
Nakladatel:Lékařská fakulta OU
Rok vydání:2006
Vydání:1
Počet stran:122
Formát:A4
Vazba:brožovaná
Původní cena:137,- Kč
Prodejní cena:10,- Kč
Daň:10%
ISBN:80-7368-226-5
Anotace:V říši živých bytostí je pouze člověk schopen dorozumívání lidskou řečí. Je to tedy vlastnost specificky lidská, kterou se člověk vydělil, odlišil a získal dominantní postavení, poněvadž pouze řeč podmiňuje myšlení. Se schopností mluvit, dorozumívat se a myslet se člověk nerodí. Narodí se pouze s předpoklady k plnému rozvíjení této specificky lidské schopnosti, která činí člověka člověkem. Základní podmínkou dokonalého rozvoje řečových schopností a myšlení je normální ontogenetický vývoj jedince, jeho psychologie a sociální prostředí, ve kterém se  pohybuje. Vlivů, které mohou negativně působit, a to již od početí, je celá řada. Proto obraz postižení není jednotný, setkáváme se s celou řadou poruch se zpětným odrazem v řeči, myšlení a sociálním zařazení jedince. Pro nesmírnou složitost a pestrost jednotlivých druhů postižení je třeba tuto problematiku rozdělit do několika základních okruhů a o každém pojednat zvlášť.
Budou uvedeny nejprve ve stručnosti poznámky k anatomii, fyziologii a patofyziologii sluchového a vestibulárního analyzátoru, poznámky k diagnostice sluchových vad, zdravotně sociální aspekty nedoslýchavosti a poruch rovnováhy. Vztah nedoslýchavosti k rozvoji řeči a myšlení, důsledky komunikační bariéry, edukace, reedukace postiženého jedince a jeho zařazení ve společnosti s vytyčením cílů společnosti v péči o nedoslýchavé.
Typ:skripta
Záznam vložen:29. 01. 2007
Poslední aktualizace:22. 02. 2018
Fotografie: Základy audiologie a objektivní audiometrie

Není skladem.


facebook
social hub